top of page

Opdracht 5: een laatste quizvraag

Constant, een 62-jarige man met een verstandelijke beperking, verhuisde vijftien jaar geleden met zijn moeder naar een woonzorgcentrum. Zijn moeder is intussen overleden, maar Constant woont er nog steeds en voelt er zich echt thuis.  Om de twee weken - telkens een vrijdagavond - wordt Constant door zijn broer opgehaald en gaan ze samen naar een buurthuis waar ze repeteren met hun muziekband. Constant speelt drum. Hij heeft een prima ritmegevoel! In de zomerperiode hebben ze enkele  optredens op recepties, buurtfeesten en vorige zomer stonden ze voor het eerst op het podium tijdens de parkconcerten in hun stad.

 

Na de repetitie praten ze bij in het café rechtover het buurthuis. Achteraf brengt Roger zijn broer terug naar het woonzorgcentrum. De voordeur is dan al gesloten, maar de nachtploeg weet dat Constant en Roger naar goede gewoonte 's avonds laat aanbellen.

Welke van de onderstaande uitspraken is correct?

Klik het juiste antwoord aan!

Musicians.jpg

De situatie van Constant heeft duidelijke raakvlakken met wat Schalock 'sociale inclusie' noemt in zijn kwaliteit van leven-model. Ook zijn er raakvlakken met de begrippen 'place attachment' en 'places' (first/second/third/fourth place) die in het eerste deel van deze workshop aan bod kwamen.

bottom of page