top of page
Logo_stilo.jpg

Aan de slag met onbegrepen gedrag van zorgvragers

Waarom deze gastles?

In gesprekken leren we zorgvragers en hun levensverhaal kennen, ontdekken we wat iemand denkt, voelt of ervaart en krijgen we te horen wat iemand nodig heeft om van een kwaliteitsvol leven te genieten. Maar wat als een zorgvrager weinig of niet verbaal communiceert? Wat als iemand voornamelijk non-verbaal communiceert? Hoe kunnen wij als zorgverlener dan te weten komen wat een zorgvrager met zijn of haar gedrag wil duidelijk maken? In deze workshop gaan we aan de slag met de B.O.B.-toolkit: een babbel- én observatiebox waarmee we zorgvragers beter leren kennen, ook als ze zich moeilijk in woorden uitdrukken.

Wat is de inhoud?

  • Deel 1: tools waarmee we zorgvragers leren kennen en begrijpen

In de zorg beschikken we over verschillende screenings- of meetinstrumenten, maar ook leuke activiteiten die ons helpen om zorgvragers te leren kennen en begrijpen. We zoomen in op een aantal van deze tools en plaatsen die in een kritisch daglicht. In dit deel gaan we aan de slag met de gloednieuwe B.O.B.-tool: een gezelschapsspel waarmee we op een zachte manier diepgaande onderwerpen aansnijden, goede gesprekken voeren en zorgvragers nog beter leren kennen.

Wat als een zorgvrager moeilijk onder woorden brengt wat hij denkt, voelt of ervaart?

Wat als iemand weinig of niet verbaal communiceert?

Wat als een zorgvrager zijn gevoelens of gedachten voornamelijk non-verbaal uitdrukt?

Wat als wij als zorgprofessionals het gedrag niet begrijpen en de betekenis ervan niet zien?

Foto AA.jpg
Foto C.jpg
Foto A.jpg
Foto D.jpg
  • Deel 2: onbegrepen gedrag begrijpen

Niet communiceren bestaat niet. Ook (non-verbaal) gedrag van zorgvragers heeft betekenis. In dit deel zoomen we in op een aantal modellen die ons leren welke betekenis(sen) het gedrag van zorgvragers kan hebben. Geen theorie om de theorie! Daarom hebben we de theoretische modellen vertaald naar praktijkgerichte brillen waarmee we naar het gedrag van zorgvragers kijken. De videofragmenten en casussen brengen het geheel dicht bij de praktijk.

We bekijken enkele tools die we in de zorgsector gebruiken om te ontdekken wat zorgvragers met hun gedrag willen zeggen. We zoomen in op de sterktes, maar botsen ook op zwaktes van deze instrumenten. We nemen er opnieuw de B.O.B.-toolkit bij. Deze keer gebruik je die niet als gezelschapsspel, maar leer je werken met de B.O.B.-tool als observatiebox. Aan het einde van dit deel ben je volledig klaar om te begrijpen wat een zorgvrager met zijn gedrag wil zeggen.

 

bottom of page