E-learning voor studenten

POWER 4U biedt e-learningmodules specifiek voor studenten die voorbereid worden op een job in de zorg- en welzijnssector. De inhoud van de modules is volledig gebaseerd op hedendaagse wetenschappelijke literatuur die we vertaald hebben naar toegankelijke en attractieve online-lesinhouden. Daarmee willen we de kloof tussen onderzoek/literatuur en praktijk dichten. Met de combinatie van beeldmateriaal, casuïstiek, opdrachten en kennisvragen gaan we volop voor een activerende methodiek.

pc.jpg

Persoonsgericht communiceren in de residentiële zorg

De ambitie in voorzieningen - en de opdracht van (toekomstige) zorgverleners - is duidelijk: een persoonsgerichte aanpak die afgestemd is op de noden, wensen en verwachtingen van bewoners. Deze module dompelt je onder in de Kletskaart-methodiek: een gesprekstool waarmee je 'rijke' (holistische) gesprekken voert, bewoners grondig leert kennen en ontdekt wat elke unieke bewoner nodig heeft om zich thuis te voelen en van een kwaliteitsvol leven te genieten.