top of page
Logo_stilo.jpg

Workshops

Veranderingen die optreden bij ouder wordende bewoners en cliënten
Zorgverlening die bijdraagt tot de levenskwaliteit van ouderen

Doelgroep

Werk je als opvoeder, begeleider, zorgkundige, ergotherapeut, orthopedagoog, verpleegkundige,...? Dan kom je ongetwijfeld regelmatig in contact met oudere zorgvragers. De golf van vergrijzing rolt immers als een tsunami over ons heen en brengt steeds ouder wordende bewoners of cliënten met zich mee. Ons inleven in de leefwereld van ouderen is echter geen eenvoudige opdracht. Als (jongere) zorgverleners hebben we die levensfase nog niet doorgemaakt en kunnen we dus niet terugkijken op eigen ervaringen. In deze oorzaak-gevolg-workshop worden we ondergedompeld in het verouderingsproces en zoeken we antwoorden op de vraag wat het betekent om oud te worden, welke veranderingen optreden naarmate iemand ouder wordt, hoe we als zorgverlener moeten omgaan met oude(re) zorgvragers en hoe we onze zorg op dat verouderingsproces moeten afstemmen.

Inhoud

In deze praktijkgerichte en interactieve workshop zoomen we in op diverse veranderingen die optreden bij het ouder worden. Tijdens een oorzaak-gevolg-workshop gaan we als het ware in de schoenen staan van oude(re) zorgvragers en ontdekken we wat het verouderingsproces met zich meebrengt. Met heel concrete situatieschetsen en videofragmenten gaan we vervolgens na hoe we onze zorgverlening op ouder wordende mensen kunnen afstemmen en leren we hoe we met oude(re) zorgvragers kunnen omgaan.

  • Deel 1

Een korte inleiding neemt je mee in het verhaal van de vergrijzing. We bekijken de levensverwachting in de algemene bevolking en zoomen even in op de stijgende levensverwachting bij personen met een verstandelijke beperking. Na kort stil te staan bij de plaats van een woonzorgcentrum in het huidige zorglandschap, bekijken we de woonplaats waar personen met een verstandelijke beperking oud worden. "Geen theorie om de theorie” is het motto. Daarom houden we de inleiding beperkt en gaan we vrij snel over tot waar het werkelijk toe doet: het verouderingsproces!

  • Deel 2

Tijd voor actie! In een oorzaak-gevolg-workshop krijg je twintig veranderingen, die optreden bij het ouder worden, voorgeschoteld. Aan jou om via verschillende fiches na te gaan welke gevolgen (voor de zorgverlening) deze veranderingen met zich meebrengen. En wat bij personen met een verstandelijke beperking? We staan stil bij de vraag op welke manier het verouderingsproces zich bij deze doelgroep afspeelt. Hoe worden personen met een verstandelijke beperking oud? En wat als er sprake is van autisme? Hoe evolueert autisme naarmate iemand ouder wordt?

 

We brengen het verhaal nog dichter bij de praktijk door verschillende casussen van ouder wordende personen te bespreken. Concreet gaan we na welke verouderingsverschijnselen - die we tijdens de oorzaak-gevolg-workshop ontdekt hebben - in de casussen optreden en hoe we als zorgverlener kunnen reageren. Het volgende deel (deel 3) helpt ons verder bij de vraag hoe we met ouder wordende bewoners of cliënten kunnen omgaan.

IMG_20191121_152908532.jpg
  • Deel 3

In het derde en laatste deel behandelen we enkele ouderdomstheorieën. Geen paniek! Een theorie in enge zin is inderdaad snel saai. Daarom staan we niet lang stil bij de theorie op zich, maar bekijken we vanuit verschillende invalshoeken - of beter gezegd, met enkele brillen die een vertaalslag zijn van ouderdomstheorieën - hoe we met oudere bewoners of cliënten kunnen omgaan. Opnieuw is er casusmateriaal, deze keer met videofragmenten, waarmee we aan de slag gaan.

bottom of page