top of page
Logo_stilo.jpg

WIE IS BOB?

​Wat?

Een kaartspel met 99 kaarten

 • om inzicht te verwerven in wat voor zorgvragers écht op het spel staat en belangrijk is in hun leven

 • om zorgvragers nog beter te kennen en te begrijpen, ook als ze zich verbaal moeilijk kunnen uitdrukken

 • om moeilijk bespreekbare onderwerpen bespreekbaar te maken

 • om de betekenis van non-verbaal gedrag en non-verbale signalen te doorgronden

De zorg- en welzijnssectoren beschikken over talrijke screenings- of meetinstrumenten die het doel hebben om zorgvragers beter te kennen, om in kaart te brengen wat voor hen centraal staat in het leven of om te objectiveren hoe het met hen gaat. Denk maar aan de vragenlijsten of checklists die peilen naar de levenskwaliteit, stemming, gevoelens of vrijetijdsplannen van zorgvragers. Tegelijk stellen zorgprofessionals zich de vraag of we de situatie van zorgvragers, door het gebruik van die meetinstrumenten, niet tot iets technisch of cijfermatig reduceren. Bieden vragenlijsten of checklists voldoende ruimte voor een gesprek met zorgvragers? Deze kritische bedenkingen van zorgprofessionals hebben geleid tot WIE IS BOB.

Dia2.JPG

De naam WIE IS BOB verklapt het doel van het spel: Bob (en alle andere zorgvragers) beter leren kennen.

BOB staat voor Babbel- en ObservatieBox, wat verwijst naar de twee manieren waarop we de kaarten kunnen gebruiken:

 

1. als gezelschapsspel dat leidt tot een goede babbel met zorgvragers

 

2. als observatietool om non-verbaal gedrag van zorgvragers (die zich verbaal moeilijk kunnen uitdrukken) te analyseren

Hoe is WIE IS BOB als gezelschapsspel en observatietool ontwikkeld?

Het WIE IS BOB-kaartspel vloeit voort uit een samenwerking met zorgprofessionals en academici. De partners uit het werkveld reikten vragenlijsten en checklists aan die in de praktijk gebruikt worden bij intakegesprekken, cliëntbesprekingen en bij de opmaak of evaluatie van een individueel handelings- of ondersteuningsplan. Daarnaast werd in internationale wetenschappelijke artikels - in totaal werden 75 publicaties weerhouden - nagegaan welke meetinstrumenten ontwikkeld werden om de levenskwaliteit van zorgvragers te belichten. Na een sterkte/zwakte-analyse van de meetinstrumenten werden de stellingen en/of vragen uit de instrumenten bij consensus geïncludeerd in het kaartspel. Alvorens deze in het kaartspel te integreren, werden de stellingen of vragen perspectief-neutraal neergeschreven.

Dia1.JPG

Inhoud

60 speelkaarten

 • 20 kaarten met een stelling die een speler met juist/fout beantwoordt

 • 20 kaarten met een 'open zin' die een speler verder aanvult

 • 20 kaarten die toegang geven tot een verrassingskaart

 

30 verrassingskaarten

 • die een speler voor een dilemma stellen

 • waarbij een speler een 'ik heb nog nooit', 'ik heb ooit' of 'ik droom ervan om'-ervaring deelt

 • met een doe-opdracht

​9 pauzekaarten

 • die de spelrichting veranderen

 • die de volgende speler van extra kaarten voorzien

Dia130.JPG
Dia150.JPG
Dia26.JPG
Dia88.JPG
Dia170.JPG
Dia192.JPG

De speelkaarten brengen de volgende thema's ter sprake:

betekenisvolle activiteiten en dagbesteding - sociale relaties en contacten - sociale inclusie - thuisgevoel - levenstevredenheid - gezondheid en (fysieke en emotionele) intimiteit - identiteit en zelfbeeld - affecten - emoties - sociale isolatie en alleen zijn

Bij WIE IS BOB als observatietool gebruik je de 20 speelkaarten met juist/fout-stelling
en de bijhorende reflectievragen die online te downloaden zijn.

Voor wie?

WIE IS BOB als gezelschapsspel is er voor iedereen die

 • zorgvragers beter wil leren kennen

 • het verleden, het heden en de toekomst van zorgvragers ter sprake wil brengen

 • een dialoog met zorgvragers centraal stelt

 • moeilijk bespreekbare onderwerpen op een ontspannende en aangename manier wil aansnijden

 • wil ontdekken wat zorgvragers bezighoudt en hoe zij zich voelen

 • wil nagaan wat zorgvragers écht belangrijk vinden in het leven

WIE IS BOB als observatietool is er voor iedereen die

 • een beter inzicht wil hebben in non-verbaal gedrag (ook bij zorgvragers die zich verbaal moeilijk kunnen uitdrukken)

 • non-verbale signalen wil analyseren

 • zich wil inleven in de leefwereld van zorgvragers die hun gedachten en gevoelens moeilijk onder woorden brengen

 • tijdens een teamoverleg de situatie van zorgvragers diepgaand wil bespreken

 • wil nagaan hoe zorg en ondersteuning nog beter kunnen aansluiten bij de noden, voorkeuren of wensen van zorgvragers

Wanneer te gebruiken?

 • tijdens individuele activiteiten of gesprekken

 • als groepsactiviteit

 • als input bij intakegesprekken

 • bij het bespreken, opstellen en evalueren van een individueel handelingsplan

 • tijdens teamvergaderingen en reflectiemomenten

Bij aankoop van WIE IS BOB  krijgen jij en al je teamleden onbeperkt toegang tot de online-module 'Zorgvragers grondig kennen en begrijpen, ook als verbaal communiceren moeilijk wordt'

In de 60 minuten durende online-module

 • vliegen we in vogelvlucht over het zorglandschap en zoomen we in op de evolutie van een deficitair en ziektegericht denken over zorgvragers naar een kwaliteit van leven-visie

 • gaan we na wat we kunnen begrijpen onder 'een kwaliteitsvol leven voor zorgvragers'

 • werpen we een kritische blik op het gebruik van vragenlijsten of checklists in de zorg- en welzijnssector

 • ontdekken we hoe we in praktijk met WIE IS BOB als kaartspel en observatietool aan de slag gaan

De module is voor jou en al je collega's onbeperkt te volgen op computer, tablet en gsm.

Aan het einde van de module ontvangt iedereen een bewijs van deelname.

De B.O.B.-tool ontvang je bij deelname aan de workshop 'Aan de slag met onbegrepen gedrag van zorgvragers'. Tijdens de workshop word je klaargestoomd om de toolkit in jouw voorziening te gebruiken en zorgvragers nog beter te kennen en begrijpen, ook als ze zich verbaal moeilijk uitdrukken.

bottom of page