top of page
Logo_stilo.jpg

Veranderingen die optreden bij ouder wordende zorgvragers

Waarom deze gastles?

Als (toekomstige) zorgverlener komen we regelmatig in contact met oudere zorgvragers. Ons inleven in de leefwereld van ouderen is geen eenvoudige opdracht. Als (jongere) zorgverleners hebben we die levensfase nog niet doorgemaakt en kunnen we dus niet terugkijken op eigen ervaringen. In deze oorzaak-gevolg-workshop worden we ondergedompeld in het verouderingsproces en zoeken we antwoorden op de vraag wat het betekent om oud te worden, welke veranderingen optreden naarmate iemand ouder wordt, hoe we als zorgverlener moeten omgaan met oude(re) zorgvragers en hoe we onze zorg op dat verouderingsproces moeten afstemmen.

Wat is de inhoud?

In deze praktijkgerichte en interactieve sessie zoomen we in op diverse veranderingen die optreden bij het ouder worden. We gaan als het ware in de schoenen staan van oude(re) zorgvragers en ontdekken wat het verouderingsproces met zich meebrengt. Met heel concrete situatieschetsen en videofragmenten gaan we vervolgens na hoe we onze zorgverlening op ouder wordende mensen kunnen afstemmen en leren we hoe we met oude(re) zorgvragers kunnen omgaan en hoe we hen een kwaliteitsvol leven kunnen bieden.

  • Inleiding

Een korte inleiding neemt je mee in het verhaal van de vergrijzing. We bekijken de gemiddelde levensverwachting, vernemen waarom ouderen graag in hun vertrouwde omgeving (vaak thuis) blijven wonen en ontdekken wanneer een verhuis naar een woonzorgcentrum aan de orde is. "Geen theorie om de theorie” is het motto. Daarom houden we de inleiding beperkt en gaan we vrij snel over tot waar het werkelijk toe doet: het verouderingsproces!

  • Deel 1

Tijd voor actie! In een oorzaak-gevolg-workshop krijg je twintig veranderingen voorgeschoteld die optreden bij het ouder worden. Aan jou om via verschillende fiches na te gaan welke gevolgen (voor de zorgverlening) deze veranderingen met zich meebrengen.

IMG_20191121_152908532.jpg

We brengen het verhaal nog dichter bij de praktijk door verschillende casussen van ouderen te bespreken. Concreet gaan we na welke verouderingsverschijnselen - die we tijdens de oorzaak-gevolg-workshop ontdekt hebben - in de casussen optreden en hoe we als zorgverlener kunnen reageren. Het volgende en laatste deel helpt ons verder bij de vraag hoe we met ouder wordende zorgvragers moeten omgaan zodat zij van een kwaliteitsvol leven kunnen genieten.

  • Deel 2

In het tweede en laatste deel behandelen we enkele ouderdomstheorieën. Geen paniek! Een theorie in enge zin is inderdaad snel saai. Daarom staan we niet lang stil bij de theorie op zich, maar bekijken we vanuit verschillende invalshoeken - of beter gezegd, met enkele brillen die een vertaalslag zijn van de ouderdomstheorieën - hoe we met oudere zorgvragers kunnen omgaan en hoe we hen een kwaliteitsvol leven kunnen bieden. Opnieuw is er casusmateriaal, deze keer met videofragmenten, waarmee we aan de slag gaan.

bottom of page