Persoonsgericht communiceren in de residentiële zorg

Voor wie

Deze online-module is specifiek ontwikkeld voor studenten die

 • een opleiding volgen in het domein van de zorg- en welzijnssector

 • interesse hebben of stage lopen in de residentiële zorg (bv. woonzorgcentrum, voorziening voor personen met een beperking)

Welk doel

Aan het einde van deze module hebben studenten

 • inzicht in het begrip thuis(gevoel) en
  kunnen zij het thuisgevoel bij bewoners en cliënten versterken

 • kennis over het begrip kwaliteit van leven en
  kunnen zij tot de levenskwaliteit van bewoners en cliënten bijdragen

 • interesse en skills om bewoners en cliënten grondig te leren kennen

 • de skills om met bewoners en cliënten diepgaande en holistische gesprekken te voeren

De inhoud

De module bestaat uit drie logisch op elkaar volgende delen die elke student op eigen tempo doorneemt. Elk deel bevat video's, praktijkvoorbeelden, opdrachten en kennisvragen die leiden tot een activerend geheel.

Deel 1

Voorzieningen zijn geen mini-ziekenhuizen, maar wel een warme thuis voor bewoners en cliënten. Dit deel van de module zoomt in op de verschillende dimensies van 'Place Attachment' en biedt antwoorden op de vragen "Waarom voelt iemand zich ergens thuis?", 

Hoe ontstaat een thuisgevoel?" en "Hoe kan een voorziening een nieuwe thuis worden?". Onder het motto "Geen theorie om de theorie" gaat de student aan de slag met kleine opdrachten en reflectievragen en worden alle inzichten geïllustreerd in de waargebeurde verhalen van Lisa, Geert en Prosper. Kortom, dit deel biedt inspiratie en inzichten waarmee student-zorgverleners het thuis(gevoel) bij bewoners en cliënten versterken.

Deel 2

Wie een thuis(gevoel) wil creëren, heeft al snel door dat het belangrijk is om bewoners en cliënten goed te kennen. En dat wordt des te belangrijker omdat voorzieningen volop voor een persoonsgerichte aanpak gaan. Dit deel belicht in een notendop de evolutie van deficitaire zorgverleners - die focussen op ziekte, behandelen en verzorgen - naar ruimdenkende zorgprofessionals die bijdragen tot de levenskwaliteit van bewoners en cliënten. We doen 'Quality of Life' uit de doeken en bekijken hoe het kapstokbegrip helpt om bewoners en cliënten grondig te kennen.

Kortom, dit deel biedt handvaten en duidelijke (Quality of Life-)kaders die een boost geven aan de holistische kijk van student-zorgverleners op bewoners en cliënten.

2.jpg

Deel 3

In dit deel stellen we de Kletskaart-methodiek voor: een gesprekstool die de nodige bagage biedt voor persoonsgerichte en diepgaande gesprekken tussen student-zorgverleners en zorgvragers. Met de 20 gespreksthema's en bijhorende vragen leren we bewoners en cliënten grondig kennen en ontdekken we wat iemand nodig heeft om zich thuis te voelen en van een kwaliteitsvol leven te genieten. Kortom, het sluitstuk van deze module biedt een concreet praktijkinstrument om student-zorgverleners met een holistische blik het stage- of werkterrein te laten betreden.

De gespreksmethodiek

Het Kletskaart-pakket bevat 60 kaarten die 20 thema's beslaan.

relaties - vrienden - familie - woonplaats - school - werk - hobby - technologie - media - gezondheid - gevoelens & emoties - angsten - dromen - kledij - verzorging - rust & slaap - voedsel & drank - geloof & religie - afscheid - vrij gespreksthema

Op de achterzijde van elke kaart staan gespreksvragen waarmee we bewoners en cliënten grondig leren kennen. De methodiek is op twee fronten inzetbaar:

 

Voor het onderwijs biedt de methodiek een stevige basis en is het een handig instrument om student-zorgverleners vaardig te maken in het voeren van persoonsgerichte gesprekken. De thema's beslaan diverse levensdomeinen, waardoor studenten op een holistische wijze met bewoners en cliënten in contact treden.

Voor de zorg- en welzijnssector zijn de Kletskaarten bruikbaar als kaartspel waarmee zorgverleners bewoners en cliënten beter leren kennen.

 

Met de twee-in-één-methodiek draagt het praktijkinstrument bij tot de connectie tussen het onderwijs en het werkveld.

De ontwikkeling

De Kletskaart-gespreksmethodiek - die in vier fases werd ontwikkeld - is het resultaat van een co-creatief onderzoeksproject met zorgvragers, zorgprofessionals en academici.

 • Het startpunt was een literatuuronderzoek. Maar liefst 75 wetenschappelijke publicaties uit internationale vaktijdschriften ondergingen een screening waarbij nagegaan werd uit welke dimensies het concept 'Quality of Life' bestaat.

 • Vervolgens werd tijdens interviews met stakeholders uit het werkveld (zowel zorgvragers als zorgprofessionals) geluisterd hoe zij het concept invulling geven.

 • Op basis van de verworven inzichten uit het literatuuronderzoek en de interviews werden gespreksvragen opgesteld die leiden tot een dialoog die inzichtelijk maakt wat bijdraagt tot en belangrijk is in functie van een kwaliteitsvol leven van bewoners en cliënten.

 • De gespreksvragen die de valideringsronde met stakeholders uit het werkveld en academici doorstonden, verschenen op de kaarten.

Waarom een online-module?

De vraag naar online-onderwijsvormen is groot, en niet in het minst bij studenten zelf! Al wordt vooral een mooie toekomst voorspeld voor een weloverwogen combinatie van online-activiteiten en onderwijs op campus. Onderzoek toonde - ruim voor de coronapandemie - aan dat studenten vakinhouden aantrekkelijker vinden en beter verwerken als die via verschillende onderwijsmethodieken worden aangeboden. In dat opzicht biedt deze module een ideale toevoeging aan reeds bestaande lespakketten die u in uw onderwijsinstelling aan studenten aanbiedt.

Hoe te integreren in andere leerplatformen?

Bij de module ontvangt u een Kletskaart-pakket dat we u per post bezorgen. In het pakket vindt u een instructiebrief die een URL-link en code vermeldt. Het gaat om éénzelfde link en code waarmee alle studenten - weliswaar louter binnen uw opleiding - toegang hebben tot de module. Met deze werkwijze verzekeren we u en uw studenten een vlotte toegang tot de module.

Prijsomschrijving

 •   Toegang tot de online-module

 

 voor onbeperkt aantal studenten​ in één opleiding

 

 gedurende het academiejaar én examenperiodes
 (van 04/10/2021 tot 18/09/2022)

 •    Inclusief 1x Kletskaart-pakket met verzending in België
       (€ 49,95 per bijkomend Kletskaart-pakket binnen éénzelfde bestelling)

 € 199,00