top of page
Logo_stilo.jpg

Van betuttelend naar persoonsgericht communiceren in de zorg

Waarom deze gastles?

Ondanks de goede bedoelingen die we als (student-)zorgverleners hebben tegenover zorgvragers, worden we regelmatig betrapt op betuttelend communiceren. Hoe sluipt een kinderlijke en betuttelende communicatiestijl in de zorg binnen? Welke gevolgen heeft dergelijke manier van communiceren? En hoe schakelen we in de zorg over van een kinderlijke naar een persoonsgerichte communicatiestijl? Al deze vragen worden tijdens het eerste deel van deze interactieve en praktijkgerichte workshop van antwoorden voorzien. In het tweede deel van de workshop gaan we aan de slag met de Kletskaart-methodiek waarmee we persoonsgericht leren communiceren en ontdekken waar wij als (student-)zorgverlener moeten op inzetten om zorgvragers een kwaliteitsvol leven te bieden.

Wat is de inhoud?

  • Deel 1: van kinderlijk naar respectvol communiceren

In het eerste deel van deze workshop zoomen we in op wat zorgvragers als kinderlijke of betuttelende communicatie ervaren. Door middel van casuïstiek en videofragmenten zoeken we een antwoord op de vraag welke specifieke kenmerken zogenaamde secondary babytalk heeft. Vervolgens gaan we na welke gevolgen dergelijke manier van communiceren heeft. Geen theorie om de theorie is het motto! De theorieën die verklaren hoe secondary babytalk in de zorg binnendringt, zijn daarom vertaald naar heel toegankelijke en praktijkgerichte modellen. Aan de hand van deze modellen leren we hoe we een kinderlijke en betuttelende communicatie vermijden.

comm2.jpg
comm4.jpg
comm1.jpg
comm3.jpg
  • Deel 2: van gesprekken over koetjes en kalfjes naar gesprekken waarmee we (het levensverhaal van) zorgvragers grondig leren kennen

​Communicatie is een krachtig middel om zorgvragers en hun levensverhaal grondig te leren kennen. Maar welke vragen moeten we stellen om efficiënt en effectief met iemand kennis te maken? Welke plaats heeft een intakegesprek en wat willen we bij zo’n intakegesprek aan bod laten komen? Wat zijn essentiële gesprekstopics bij bewoners- of cliëntbesprekingen? En hoe kunnen we tijdens drukke verzorgingsmomenten evolueren van een oppervlakkig naar een waardevol gesprek dat aandacht schenkt aan het levensverhaal van zorgvragers?

​In dit deel van de workshop krijgen we antwoorden op deze vragen. We gaan aan de slag met Kletskaarten, een methodiek die POWER 4U voor de zorg- en welzijnssector heeft ontworpen en waarmee we zorgvragers en hun levensverhaal grondig leren kennen. Met zestig kaarten, voorzien van meer dan 250 kennismakingsvragen, krijgen we het nodige materiaal om levensverhalen te belichten en met zorgvragers fijne, maar diepgaande gesprekken te voeren. Kletskaarten vormen een stevig instrument om persoonsgerichte zorgverlening te garanderen en om te ontdekken wat een zorgvrager nodig heeft om van een kwaliteitsvol leven te kunnen genieten.

bottom of page