Kletskaarten

​Wat?

Een kaartspel met 60 kletskaarten die 20 thema's beslaan en meer dan 250 (kennismakings-) vragen bevatten.

Doel?

 • Bewoners en cliënten op een speelse manier en vanuit een holistische visie grondig leren kennen.

 • Inzicht verwerven in wat voor hen belangrijk is om van een kwaliteitsvol leven te kunnen genieten.

 • Leuke, verrijkende, grappige, ontspannende of ontroerende gesprekken hebben met bewoners en cliënten.

Voor wie?

Voor iedereen die in de zorg- en welzijnssector werkt, het (levens)verhaal van bewoners en cliënten wil verkennen, het verleden, het heden en de toekomst ter sprake wil brengen en wil ontdekken wat bijdraagt tot de levenskwaliteit van bewoners en cliënten.

Wanneer kletskaarten?

 • Als individuele activiteit of groepsactiviteit

 • Tijdens intakegesprekken

 • Tijdens teamvergaderingen, reflectiemomenten, vormingen (die focussen op de levenskwaliteit van bewoners en cliënten)

Inhoud

 • 60 Kletskaarten

  • met tekeningen ter ondersteuning

  • met kennismakingsvragen

 • 20 groene en 4 rode richtingwijzers

 • Spelregels

 • Kletskaart-sticker

 • Handige opbergdoos

Hoe zijn de Kletskaarten ontwikkeld?

De Kletskaarten zijn het resultaat van een co-creatief onderzoeksproces met zorgvragers, zorgprofessionals en academici. Het startpunt was een literatuuronderzoek. Maar liefst 75 wetenschappelijke publicaties uit internationale vaktijdschriften werden gescreend om een onderbouwd antwoord te krijgen op de vraag uit welke dimensies het concept 'kwaliteit van leven' bestaat. In de tweede fase werd aan diverse stakeholders uit het werkveld (zowel zorgvragers als zorgprofessionals) gevraagd hoe zijn het begrip conceptualiseren. Op basis van de verworven inzichten uit het literatuuronderzoek (fase 1) en de praktijkinterviews (fase 2) werden in de derde fase vragen gegenereerd die vorm geven aan een dialoog/gesprek dat inzichtelijk maakt wat bijdraagt tot en belangrijk is in functie van een kwaliteitsvol leven van bewoners en cliënten. De vragen die de valideringsronde (content validity) met stakeholders uit het werkveld en academici doorstonden, verschenen op de Kletskaarten. De testfase sloot het project af.

De 60 kaarten met vragen behandelen de volgende 20 thema's:

relaties - vrienden - familie - woonplaats - school - werk - hobby - technologie - media - gezondheid - gevoelens & emoties - angsten - dromen - kledij - verzorging - rust & slaap - voedsel & drank - geloof & religie - afscheid - vrij gespreksthema

analyseren we op een praktijkgerichte manier (met talrijke casussen) het begrip 'een thuis(gevoel)' voor bewoners en cliënten. De begrippen 'first, second, third & fourth places' en het concept 'insideness' komen op een niet-theoretische manier aan bod en verruimen onze kijk.

maken we de overstap van een defectgericht denkkader naar een burgerschapsmodel dat focust op een kwaliteitsvol leven voor bewoners en cliënten.

gaan we na wat we kunnen begrijpen onder het begrip 'kwaliteitsvol leven'.

demonstreren we hoe het Kletskaart-spel kan ingezet worden om te vernemen wat bijdraagt tot een kwaliteitsvol leven voor bewoners en cliënten.

Inclusief toegang (tot 31/12/2020) voor u en alle medewerkers van uw voorziening tot de digitale workshop "Een thuis waar bewoners en cliënten kwaliteitsvol leven"

​Voorzieningen zijn geen mini-ziekenhuizen! Nochtans schetsen de maatschappij en de media vaak een ander beeld van zorg- en welzijnsvoorzieningen, des te meer wanneer we ons te midden van een corona-tijdperk bevinden. De realiteit leert ons echter dat zorgprofessionals zich maar al te goed realiseren dat voorzieningen een thuis - en geen (ziekenhuis)instelling - zijn voor bewoners en cliënten. Om hen een thuis(gevoel) te bieden, is de dagelijkse inzet van enthousiaste zorgverleners essentieel. Een thuis(gevoel) creëren vereist echter ook een bredere visie die in het volledige team doordrongen is. En daar speelt deze workshop op in!

Met de combinatie van video's, casussen, quiz-vragen en reflectievragen en de minimale aanwezigheid van tekst, bieden we een aantrekkelijke online-workshop die toegankelijk is voor iedereen die bewoners en cliënten een thuis wil bieden waar zij van een kwaliteitsvol leven kunnen genieten!

Verlengd tot 31/12/2021

In de 90 minuten durende workshop...

Prijsomschrijving

Basisprijs (inclusief BTW | gratis verzending in België):                                                                         € 99,00

 • 1x Kletskaart-spel (49,95 per bijkomend Kletskaart-spel binnen éénzelfde bestelling)

 • Onbeperkte toegang tot de online-workshop "Een thuis waar bewoners en cliënten kwaliteitsvol leven" (van 1 september tot 31 augustus 2021)