top of page

Workshops

Als communicatie stilvalt: zorgvragers begrijpen die verbaal weinig communiceren

De leefwereld van zorgvragers (ver)kennen met de B.O.B.-toolkit

Doelgroep

 

  • Werk je in de zorg- en welzijnssector en ga je volop voor persoonsgerichte zorg?

 

  • Stem je graag af op de voorkeuren en verlangens van zorgvragers?

 ​

  • Ontdek je graag wie die unieke zorgvrager is en hoe je glans geeft aan zijn of haar leven?

 ​

Super! Is één van de onderstaande situaties voor jou van toepassing, dan is deze workshop en de bijhorende B.O.B.-toolkit wat je zoekt!

  • Ik bied zorg aan personen met dementie en wil nog sterker afstemmen op hun leefwereld. 

 

  • Ik ondersteun personen met een (ernstige of meervoudige) verstandelijke beperking en wil ontdekken wat bijdraagt tot de levenskwaliteit van cliënten.

 

  • Ik wil meer inzicht in de behoeften, voorkeuren of wensen van zorgvragers die zich moeilijk in woorden uitdrukken.

 

  • Ik wil meer inzicht in gevoelens, gedachten of ervaringen van personen met een introverte persoonlijkheid.

 

  • Ik wil een innovatieve methodiek om bespreekbaar te maken wat onbespreekbaar is in een klassiek gesprek.

Inhoud

Introductie: persoonsgericht werken in de zorg

Alvorens de workshop effectief start, zoomen we in op hedendaagse zorgvisies. Met praktijkvoorbeelden staan we stil bij de centrale plaats van zorgvragers en bekijken we dé randvoorwaarde voor een persoonsgerichte aanpak.

Deel 1: communiceren met het oog op persoonsgerichte en afgestemde zorg

Door te communiceren met zorgvragers leren we hun noden, voorkeuren of wensen kennen. En dat is noodzakelijk om afgestemde zorg en ondersteuning te bieden. Maar welke gesprekthema's zijn essentieel? Over welke onderwerpen moeten we met zorgvragers spreken? We zoomen in op enkele kwaliteit-van-leven-modellen die ons leren wat zorgvragers bezighoudt en tonen waarover we met hen in dialoog moeten gaan. Geen theorie om de theorie! Daarom passen we de kwaliteit-van-leven-modellen meteen toe in casus- en videomateriaal.

Deel 2: uitdagingen in de communicatie met personen die zich moeilijk in woorden uitdrukken

Zorg- en welzijnsvoorzieningen hebben verschillende tools (bv. vragenlijsten, checklists, inschalingsinstrumenten, ...) om zorgvragers te leren kennen en te ontdekken wat hun vragen, noden of wensen zijn. We zoomen in op een aantal van deze tools en bekijken waarom ze wel of niet bruikbaar zijn bij zorgvragers die zich verbaal moeilijk kunnen uitdrukken.

Deel 3: individuele signalen en non-verbaal gedrag ontleden met de B.O.B.-toolkit

Communiceren is meer dan praten en luisteren. Om alle mogelijkheden van communicatie te benutten, introduceren we het begrip 'totale communicatie'. Het uitgangspunt is dat niet communiceren niet bestaat. Ook (non-verbaal) gedrag van zorgvragers kan betekenis hebben. Je gaat aan de slag met je B.O.B.-toolkit waarmee je ontdekt wat zorgvragers denken, voelen of ervaren, ook als ze zich moeilijk in woorden uitdrukken. Aan het einde van de workshop ben je volledig klaar om je twee-in-één-toolkit in praktijk te gebruiken. 

 

een babbelbox om in dialoog te gaan met zorgvragers en hun leefwereld beter te begrijpen

 

én een observatie- (en reflectie)box om de betekenis te achterhalen van non-verbaal gedrag en signalen van zorgvragers (die zich verbaal moeilijk kunnen uitdrukken)

Datum

Deze workshop gaat dinsdag 18 mei (van 14.00 tot 16.00 uur) online door. De link waarmee je de workshop kan volgen, ontvang je bij inschrijving.

 

Op vraag kan deze workshop ook ter plaatse in jouw organisatie aangeboden worden.

Inschrijven

Inschrijven voor de online-workshop kan via het onderstaande inschrijvingsformulier.

Betalingsmodaliteiten

De kostprijs bedraagt 99 euro (incl. 21% BTW) per ticket.

 

In dit bedrag is de B.O.B.-toolkit en de verzending van de toolkit (in België) inbegrepen.

 

Daarnaast vind je in de toolkit een code die toegang geeft tot de online-module 'Zorgvragers grondig kennen en begrijpen, ook als verbaal communiceren moeilijk wordt' die je op een zelfgekozen tijdstip en onbeperkt kan doornemen (te volgen op computer, tablet en gsm).

bottom of page