top of page

_________________

Duur van dit onderdeel

2 minuten

WIE IS BOB kan je - zoals in het vorige deel werd geïllustreerd - als gezelschapsspel met meerdere bewoners of cliënten spelen. Het is echter ook mogelijk om het kaartspel met twee personen te spelen en om bijvoorbeeld als zorgverlener met één zorgvrager te kaarten. De betekenis van de kaarten, alsook de spelregels die in de voorgaande onderdelen werden toegelicht, blijven ongewijzigd en zijn dus ook van kracht als je met z'n tweeën WIE IS BOB speelt. Het onderstaande videofragment zoomt in op twee bijzondere startsituaties.

bottom of page