top of page

De visie achter het kaartspel

Wat mag je van dit onderdeel verwachten?

  • In dit deel bekijken we enkele visies die de voorbije decennia in de zorg- en welzijnssector aanwezig waren.

  • We houden halt bij de kwaliteit van leven-visie die vandaag overheerst en belichten de hoofdpunten van het concept.

  • De tendens om de levenskwaliteit van zorgvragers aan de hand van vragenlijsten te meten wordt in een kritisch daglicht geplaatst.

  • We introduceren het WIE IS BOB-kaartspel als instrument om te ontdekken wat zorgvragers nodig hebben om van een kwaliteitsvol leven te genieten.

_________________

Duur van dit onderdeel

10 minuten

Wil je meer weten over de ontwikkeling van WIE IS BOB?

Fijn!

Download dan het onderstaande PDF-document.

bottom of page